Daňová evidence Účetnictví
 • paušál za měsíc (obsahuje zpracování 20. položek) – neplátce DPH
1.500,- Kč 2.000,- Kč
 • paušál za měsíc (obsahuje zpracování 20. položek) – plátce DPH
2.000,- Kč 2.500,- Kč
 • každá další položka 
30,- Kč 40,- Kč
 • daňové přiznání – fyzická osoba 
2.000,- Kč 2.500,- Kč
 • daňové přiznání – právnická osoba
3.000,- Kč 
 • přiznání k dani silniční 
400,- Kč 
 • přiznání k DPH
300,- Kč 
 • souhrnné prohlášení k DPH, přenesení daňové povinnosti
300,- Kč 
 • mzdy 1 zaměstanec/měsíc
300,- Kč 
 • přihláška/odhláška zaměstnance
500,- Kč 
 • přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovny
500,- Kč 
 • přehled OSVČ  pro správu sociálního pojištění
500,- Kč 
 • zastupování na úřadech - paušál
600,- Kč 
 • zastupování na úřadech - hodinová sazba
600,- Kč 
 • roční uzávěrkové operace
1/12 z ročních fakturací